Dit vinden wij

Post

Ontwikkelkracht bestuursbureau belangrijk voor succes nieuwe koers

Een bestuursbureau is een belangrijke succesfactor voor de realisatie van een nieuwe koers van een schoolbestuur. Succesvolle schoolbestuurders onderzoeken vooraf wat nodig is om ook het bestuursbureau succesvol te laten zijn.

Lees meer..

Post

Veranderingen in het onderwijs gaan traag

Het onderwijs verandert niet snel en dat is niet verwonderlijk. De mensen, organisaties en de processen leunen in heel veel gevallen nog op de uitgangspunten van die verzorgingsstaat. Bij veel ambitieuze schoolbesturen komen de gewenste veranderingen maar traag tot stand. Hoe komt dat toch?

Lees meer..

Post

Onderwijs en Jeugdhulp

In Nederland zijn er dagelijks duizenden kinderen die niet naar school gaan: In het schooljaar 2015-2016 zaten zelfs 15.000 (!) leerlingen thuis. Veelal betreft het hier kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Juist voor deze kinderen is samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp van essentieel belang. Deze samenwerking verloopt regelmatig stroef: Wij denken dat dit beter kan! Benieuwd hoe?

Lees meer..

Post

Risicomanagement

Als professioneel schoolbestuur heeft u belang bij het in kaart brengen van risico's en formuleren van beheersmaatregelen. Op welke wijze geeft u hier uitvoering aan? De sleutel ligt in zowel bewustwording als het vinden van aansluiting bij de al bestaande PDCA-cyclus. Benieuwd hoe?

Lees meer..

Post

Privacy in het onderwijs:

Inzage in persoonlijke informatie over leerlingen in leerlingvolgsystemen, een D-dos aanval, het per ongeluk open laten staan van een laptop met persoonlijke informatie door docenten: Indien u geen (goede) maatregelen treft, dan zijn dit voorbeelden van situaties waarin de Autoriteit Persoonsgegevens uw organisatie instelling een boete tot wel 820.000 euro kan opleggen. Floortje Scheurwater vertelt u graag hoe u dit kunt voorkomen.

Lees meer..

Post

SaKS over Edunamics

Ik maakte voor het eerst kennis met Edunamics op het moment dat ik net als bestuurder bij SaKS was aangetreden. Al in het eerste gesprek werd ik door hen geprikkeld om mijn eigen ideeën en ambities nog duidelijker te profileren en leidend te laten zijn voor de koers die ik met SaKS op wilde.

Lees meer..