055-201 8836 info@edunamics.nl

Ons team

Michel Everink

Adviseur Schoolbestuurlijke organisatie en verandervraagstukken

Inzetbaar als:
Adviseur, ondersteuner en sparringpartner van bestuurders en toezichthouders in het onderwijs.

Mijn naam is Michel Everink. Na een lange carrière als bestuurder in het PO wil ik mijn kennis graag inzetten voor de ontwikkeling van onderwijsorganisaties, besturen en of scholen in een snel veranderende samenleving met vaak tegengestelde belangen. 

De maatschappij en arbeidsmarkt veranderen in hoog tempo en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit heeft invloed op en vraagt van organisaties daarop in te spelen. Niets doen is daarbij voor mij geen optie, maar verander dan wel betekenis vol.  Misschien zelfs minder veranderen, maar dan in ieder geval doordacht en onderbouwd. Het gaat er voor mij om samen te kijken naar een passende aanpak. En zo antwoord te krijgen op de vraag, wat is er voor nodig om stappen vooruit te zetten op weg naar een duurzame ontwikkeling? Geen confectiepak, maar maatwerk. 

Mijn kracht ligt in het zorgvuldig analyseren, implementeren en bovenal borgen van veranderingen. Mensen daarbij meenemen en verbinden. Zicht hebben op wat speelt, kansen zien, empathisch en gedreven  en van buiten naar binnen kijken. Kernwaarden zijn voor mij betrokken, respectvol,  samenwerken en omgevingsgericht met tastbare resultaten.  

Ik ben inzetbaar adviseur bij organisatievraagstukken, verandertrajecten, strategieontwikkeling, fusie en samenwerking bij scholen, besturen, onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden. Of gewoon als sparringpartner voor een bestuurder.  

Niet waar je staat, maar de richting waarin je kijkt bepaalt je succes”