055-201 8836 info@edunamics.nl

Ons team

Coen Oosterbroek

Projectleider

 

Inzetbaar als:
Projectleider
Begeleider bij veranderingen
Procesbegeleider van teams
Procesbegeleider van managementteams
Interim afdelingsleider of schoolleider

Met mijn ruime ervaring als docent in het voortgezet onderwijs en als lerarenopleider in het hoger onderwijs ben ik in staat om vanuit meerdere perspectieven te kijken naar scholen: onderwijskundig, vakdidactisch en organisatorisch. Bij dat laatste komt mijn ervaring op het gebied van verandertrajecten kijken: welke bouwstenen bij een verandering doen er écht toe? De verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen door docenten in hun rol als professional in staat te stellen om keuzes te maken die voor hén van betekenis zijn, is daarbij een essentieel startpunt. Vanuit die veranderkundige bril kan uw school begeleid worden bij het realiseren van goed onderwijs, waarbij de belangen van leerlingen en school (blijvend) gediend worden. Door goed te luisteren, te analyseren en te verbinden breng ik graag nieuwe energie!