055-201 8836 info@edunamics.nl

Dit vinden wij…

U bént onze dagelijkse praktijk. En daar komen wij heel veel issues tegen waarvan iedereen kan leren. Onderwijs is immers een dynamisch proces. Wij zien trends, acteren daarop, geven inzicht en willen helpen. Over sommige thema’s zijn we uitgesproken en dat delen we graag. Precies zoals u van ons mag verwachten!

Duurzaam verbeteren onderwijs vraagt om integrale aanpak  

Duurzaam verbeteren onderwijs vraagt om integrale aanpak  

Goed onderwijs is de kernopdracht van elke school. Het is onze missie om kinderen de maximale leerwinst, leervermogen en leermotivatie te bieden. Maar hoe kunnen we dit bereiken in een snel veranderende samenleving, waar lerarentekorten, systeemveranderingen en andere...

Lees meer
Ik ben ok: Van control naar comfort

Ik ben ok: Van control naar comfort

Van planning & control naar planning & comfortcyclus In onderwijsland lijkt eigenaarschap het toverwoord voor onderwijsontwikkeling en innovatie. Eigenaarschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor iets wat, in dit geval, professioneel van jou is. Van...

Lees meer
Een onderschatte succesfactor

Een onderschatte succesfactor

Ontwikkelkracht bestuursbureau belangrijk voor succes nieuwe koers. Veel schoolbesturen in het PO en VO zetten in op een nieuwe koers voor hun leerlingen en scholen met als doel het onderwijs steeds meer aan te laten sluiten op de individuele leerbehoefte en...

Lees meer
Risicomanagement

Risicomanagement

Bewustwording en Borging Het verslag van de accountant of een vraag vanuit de Raad van Toezicht is voor veel schoolbesturen een van de redenen een start te maken met risicomanagement. Sommige besturen weten vervolgens niet waar te beginnen. Andere besturen laten...

Lees meer
De verzorgingsstaat staat nog in de weg

De verzorgingsstaat staat nog in de weg

De sector verandert Dit is duidelijk voelbaar in de PO-sector. Die ontwikkeling van de sector is zichtbaar in thema’s als Onderwijs 2032 maar ook krimp van leerlingen, werkdruk, uitstroom oudere medewerkers en een groeiend lerarentekort. Dat laatste betekent in veel...

Lees meer