055-201 8836 info@edunamics.nl

Dit vinden wij…

U bént onze dagelijkse praktijk. En daar komen wij heel veel issues tegen waarvan iedereen kan leren. Onderwijs is immers een dynamisch proces. Wij zien trends, acteren daarop, geven inzicht en willen helpen. Over sommige thema’s zijn we uitgesproken en dat delen we graag. Precies zoals u van ons mag verwachten!

Risicomanagement

Risicomanagement

Bewustwording en Borging Het verslag van de accountant of een vraag vanuit de Raad van Toezicht is voor veel schoolbesturen een van de redenen een start te maken met risicomanagement. Sommige besturen weten vervolgens niet waar te beginnen. Andere besturen laten...

Lees meer
De verzorgingsstaat staat nog in de weg

De verzorgingsstaat staat nog in de weg

De sector verandert Dit is duidelijk voelbaar in de PO-sector. Die ontwikkeling van de sector is zichtbaar in thema’s als Onderwijs 2032 maar ook krimp van leerlingen, werkdruk, uitstroom oudere medewerkers en een groeiend lerarentekort. Dat laatste betekent in veel...

Lees meer
Een onderschatte succesfactor

Een onderschatte succesfactor

Ontwikkelkracht bestuursbureau belangrijk voor succes nieuwe koers. Veel schoolbesturen in het PO en VO zetten in op een nieuwe koers voor hun leerlingen en scholen met als doel het onderwijs steeds meer aan te laten sluiten op de individuele leerbehoefte en...

Lees meer