055-201 8836 info@edunamics.nl

Ons team

Tietia van Houten

Onderwijsadviseur – HR adviseur 

 

Inzetbaar als:

(strategisch) onderwijsadviseur voor bestuurders en directeuren

adviseur ontwikkeling en invoer schoolplan/koersplan

begeleider/coach startende schoolleiders

tekstschrijver koersplan/schoolplannen/beleidsplannen

HR- adviseur (strategisch beleid)

Tietia van Houten

Ik ben Tietia van Houten, onderwijsadviseur bij Edunamics. Mijn onderwijservaring heb ik opgedaan als leerkracht, (meerscholen)directeur, bovenschools directeur onderwijs en bestuursadviseur. Onderwijs is mensenwerk en daarom vind ik dat we goed op onze professionals moeten passen. Ik ga voor energie, veerkracht, talent en duurzame verbindingen. 

Op Koers? Op stoom!

Na het vaststellen van een strategische koers, of schoolplan wil je graag dat het plan wordt omarmd en als eigen wordt gevoeld. Ik zet vanuit collectief leiderschap het directie- of schoolteam in de actiestand. Het gaat hierbij niet alleen om goed leiderschap maar ook om goed volgerschap. Vanuit deze rollen ontstaat ambitie en energie om op eigen wijze bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Er wordt efficiënt vergaderd en gaat het gesprek vooral over onderwijs. Randzaken parkeren we elders.

Voor startende schoolleiders ben ik begeleider op de werkvloer. Ik leid je in die eerste jaren door de werkprocessen heen: formatie, begroting, opstellen schoolplan, uitvoeren van het jaarplan, zicht krijgen op onderwijskwaliteit. Het contact met ouders, met de MR en met externen zijn dingen die voor een startende schoolleider lastig kunnen zijn. Ik wijs je hierin de (een) weg. Veel belangrijker nog leer ik je om in je team eigenaarschap te genereren, talenten vrij te spelen, een waarderende gesprekkencyclus in te richten, waardoor jij en je team veerkracht gaan ervaren.