055-201 8836 info@edunamics.nl

Ons team

Suzanne Parent

Adviseur Governance

Inzetbaar als:
Adviseur, ondersteuner en sparringpartner van schooldirecteuren, medezeggenschapsraden, bestuurders en toezichthouders in het onderwijs.

Gespecialiseerd in: governance, strategie, fusie en medezeggenschap in het onderwijs, schrijfopdrachten (jaarplannen, strategisch beleid).
Biedt maatwerk, vraagt door, met aandacht en respect voor de eigenheid van uw school, organisatie en mensen die er werken.

De vraag hoe verandering in bestuur en organisatie kan bijdragen aan verbetering van de onderwijspraktijk houdt me eigenlijk in al mijn opdrachten wel bezig. Die vraag popte voor het eerst op in de periode waarin ik onderwijskunde studeerde in Groningen. Destijds, begin jaren ’90, vond een enorme bestuurlijke omslag in het onderwijs plaats:  naar meer ruimte en verantwoordelijkheid en naar een meer gelijkwaardige positie van openbaar en bijzonder onderwijs. En dat vooral gekoppeld aan een actieve dialoog over onderwijskwaliteit. Ik zat daar midden in, stortte me op die bestuurlijke vernieuwing en eigenlijk heeft dat thema, nog altijd actueel,  me in mijn werk nooit meer los gelaten.

Toen ik zelf kinderen kreeg was ik me nog meer bewust van hoe onderwijs in al zijn facetten het verschil kan maken voor kinderen. In mijn opdrachten vind ik het ook waardevol èn enorm interessant om – waar dat mogelijk is – mee te nemen hoe leerlingen kijken naar school en leren: wat willen zij graag leren, hoe ziet dat eruit, wat is belangrijk voor hen?

Ik ben inzetbaar als onderzoeker, procesbegeleider en adviseur van medezeggenschapsraden, directeuren, schoolbesturen en toezichthouders. Meestal in verandertrajecten, zoals scholen- en besturenfusies, governancevraagstukken, organisatieonderzoek en het opstellen van (strategische) beleidsplannen en -evaluaties. Maar ook gewoon als sparringpartner bij de waan van alledag.
In mijn opdrachten zoek ik altijd, ook als dat vanwege de aard van een project misschien niet direct voor de hand ligt, naar de link met de ontwikkeling van kinderen/ jongeren èn naar de mensen die zich daar dagelijks voor inzetten.